העגלה שלי

תנאי השימוש באתרהקדמה

ברוכים הבאים אל LeChefs.co.il (להלן: "האתר" או "החנות"). האתר פועל בכתובת האינטרנט www.lechefs.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתנו.

במידה ואינך מסכים לתנאי האתר או להצהרת הפרטיות – במלואם או בחלקם – אינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה.

 1. הגדרות

  • אתר האינטרנטhttps://www.lechefs.co.il.
  • חנות – חנות מקוונת (להלן: "החנות").
  • משתמש – אדם מעל גיל 18, אשר השתמש או ביקש להשתמש בחנות לשימוש אישי, סביר ולמטרות חוקיות. אשר מילא את פרטיו האישיים על מנת לבצע הזמנות בחנות.
  • אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר).
  • אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
  • ערוצי פרסום – הודעות טקסט, הודעות דוא"ל, מסרים והודעות שרשומות באתרי האינטרנט השונים ובחנות.
  • פרסומים – הצעות לרכישת מוצרים במחירם הרגיל ו/או במחיר מוזל.
  • תנאי רכישת מוצרים ו/או שירותים – כפי שמפורט בתקנון שלהלן.
  • עוגיות (Cookies) - הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
  • שירות בנוגע להזמנות באתר החנות: בטלפון 055-9807997
 2. כללי

  • תקנון זה (להלן "התנאים") קובע את התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש שלך באתר ואת הגישה והשימוש שלך במידע, בתכנים ובשירותים המוצעים באתר (אשר מהווים ביחד את "השירותים" ).
  • השימוש ו/או הביקור בחנות ייעשה בכפוף לתנאים ולהוראות תנאי השימוש, כדלהלן.
  • תנאי השימוש בחנות האתר יחולו על כל שימוש שיעשה משתמש בחנות ויהוו את הבסיס לכל דין בין משתמשי האתר לביננו.
  • האתר משמש כמאגר של אופים ואופות אשר מציגים את מרכולתם.
  • המוצרים המופיעים בחנות נמסרו לנו בידי האופים. על פי ההסכם עם האופים, תכנים אלו הם שלהם ויש להם את הרשות להציגם. במידה והנך מוצא עצמך נפגע על ידי תמונה או מלל אשר מופיעים באתר, הנך מתבקש לפנות בהקדם לחנות על מנת שנוכל לטפל בבעיה.
  • בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם מטעם החנות, לרבות באתר, תגברנה הוראות תקנון זה.
  • המידע באתר זה עשוי להכיל שגיאות דפוס או אי דיוקים, וייתכן שלא יהיה שלם או עדכני. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות ולשנות או לעדכן מידע בכל עת ללא הודעה מראש. כל התמונות באתר נועדו להמחשה. לידיעתך, שגיאות, אי-דיוקים או השמטות כאלה עשויים להתייחס לתיאור המוצר, לתמונת המוצר, לתמחור ולזמינות. אנו מתנצלים על אי הנוחות שנגרמת לך. הרישום בחנות והשימוש וההזמנה ממנה הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש.
  • הכותרות ו/או המספור שלהן הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש כלשהי מהוראות תקנון זה.
  • תקנון זה, כמו כל הרשום באתר נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 3. התחייבויות משתמש החנות

  • אין לפרסם או להעביר באמצעות החנות, לרבות בשלב מסירת פרטים אישיים כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי, זאת לרבות הפצת אזכורים שלילים הנוגעים לחנות.
  • על משתמש החנות חל איסור מוחלט לפרסם מידע שיש בו משום פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בשם הטוב של בעלי החנות ו/או פגיעה בצדדים שלישיים ו/או שימוש המהווה עבירה על כל חוק כלפי בעלי החנות ו/או כלפי צד ג', בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. הפרת סעיף זה תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ע"י בעלי החנות ו/או צדדים שלישיים, זאת עפ"י הוראות הדין.
  • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחנות ו/או סימני המסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים ו/או שיטות השיווק, הנראות, העיצוב המזוהים עם החנות ו/או האלמנטים הגרפים אשר מוצגים בחנות, בין היתר, באמצעות תמונות ו/או הסודות המסחריים וכל המופיע באתר זה (להלן: "הקניין הרוחני") הינם בבעלות בלעדית של בעלי החנות.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להדפיס, למכור, לשווק ולתרגם מידע כזה או אחר מהחנות, לרבות זכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר, אלא בקבלת רשות והסכמתם של בעלי החנות מראש ובכתב.
  • למען הסר ספק יובהר, אין להשתמש בתכני החנות באמצעות תוכנה ובכל אמצעי אחר באופן המפר את זכויות הקניין הרוחני של בעלי החנות, אלא כאמור באישור בעלי החנות מראש ובכתב.
  • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים באינטרנט. איננו אחראים לתוכן של אתרים אלה או לכל נוהלי פרטיות אחרים באתרי האינטרנט. אתה צריך לקרוא את תנאי השימוש ואת הצהרות הפרטיות של כל אתר אינטרנט שכזה. התנאים שלנו ומדיניות הפרטיות שלנו חלים רק על תוכן הנצרך באתר בהתאם למדיניות הפרטיות שלו.
  • יתר על כן, האתר רשאי להשתמש ברשתות שותפים (Affiliate Sites or Networks). איננו אחראים לכל תוכן שמוצג באתרים אלו.
  • האתר אף עשוי לשמש כשותף עצמאי (Affiliate). איננו אחראים לכל תוכן אשר מוצג אצל אתרי השותפים.
 4. המלצות וחוות דעת

  • באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות, חוות הדעת וההמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר. פרסום המלצות, כתיבת תגובה להמלצות ושמירתו של שם עסק ברשימת הפריטים המועדפים, פתוחים לשימושם של משתמשים אשר נרשמו כגולשים רשומים. הצפייה בהודעות המפורסמות בפורומים ובהמלצות פתוחה לצפייה לכלל הגולשים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי הגולש, לרבות שם, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על ידך באתר. ההמלצות עשויות לכלול ציון אשר יינתן על ידי גולשים רשומים לבית העסק במספר קריטריונים מוגדרים מראש וכן באמצעות מלל חופשי.
  • האתר עשוי להשתנות מעת לעת, ועל פי שיקול דעתנו הבלעדית, בדיקה של אמינות ההמלצות. יובהר כי מקורם של סקרי האמינות הינו במשתמשי האתר ולפיכך איננו אחראים לדיוקם ו/או לנכונותם וההסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
  • איננו אחראים לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על ידי המשתמשים לאתר ו/או נכתבו על ידי משתמשים במסגרת ההמלצות ו/או בכל מסגרת אחרת באתר. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטתנו ישונו ו/או יימחקו תכנים המפורסמים במסגרת ההמלצות ו/או בכל מסגרת אחרת אשר מופיעה באתר ללא שנישא בכל אחריות בנידון.
  • אנו רשאים לבטל את ההמלצות ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבאתר וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובות או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתנו הבלעדית והמוחלטת, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם אנו סבורים כי ההמלצה איננה אמינה.
 5. אישור התקנון / ביצוע הזמנה

  • בסוף תהליך ההזמנה תתבקש לאשר כי קראת והבנת את מלוא תנאי התקנון. אנא קרא היטב את התקנון, תוכנו ורק לאחר מכן אשר כי קראת והבנת את התקנון. ככל ואינך מסכים עם תנאי כלשהו מתנאי התקנון עליך לעזוב לאלתר, את אתר החנות ולהפסיק את השימוש בו.
  • אישור התקנון על ידי משתמש תהווה ראיה מכרעת לכך, כי המשתמש קרא, הבין והסכים עם מלוא תנאי תקנון זה.
  • הנהלת החנות רשאית לשנות את תנאי תקנון זה בכל עת ובלבד שנתנה על כך הודעה מראש למשתמשים באחד מערוצי הפרסום.
  • בתום הוספת המוצרים לעגלת הקניות ובכפוף לכך שמקום האספקה נמצאת בטבלת אזורי החלוקה. על המשתמש לוודא את פרטי המוצרים, כמותם ומחירם.
  • לאחר מכן יידרש המשתמש למלא את תאריך ושעת ההזמנה כולל פרטי תשלום.
  • פרטי ההזמנה כוללים זיהוי המשתמש על ידי הקלדת דוא"ל, במידה ונרשם לחנות לפני כן – יידרש להתחבר ולהקליד את שם המשתמש שלו ואת סיסמתו, במידה ולא נרשם – יידרש להקליד את כתובת דוא"ל שלו ולמלא פרטי חיוב ומשלוח. יובהר כי על המשתמש למלא פרטים מלאים, מפורטים ומדויקים, ככל שניתן לרבות לגבי מיקום האספקה.
  • בעלי החנות אינם אחראים למידע שגוי שיישלח ע"י המשתמש. במידה והמשתמש לא מילא את כל פרטיו/לא נתן את הכתובת המדויקת/לא כתב את זמן הגעת המשלוח וכדומה – נציג החנות יצור קשר עם המשתמש על מנת לקבל את כל הפרטים והמידע החסרים.
  • במידה ולא ניתן להשיג את המשתמש לצורך תיקון פרטי ההזמנה, החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה כולל גביית עמלת טיפול בסך הגבוה מבין 50 ₪ לבין 10 אחוז ממחיר ההזמנה.
  • יובהר כי הקלדת פרטים כוזבים בחנות הינה עבירה פלילית. בעלי החנות ינקטו צעדים משפטיים נגד אותו המשתמש.
  • לאחר שילחץ המשתמש על שליחת ההזמנה יישלח לו באופן אוטומטי אישור עם פרטי הזמנתו והודעה בדבר גביית התשלום. יובהר כי אישור זה לא מהווה אישור החנות על ביצוע ההזמנה ו/או אישור החנות על הימצאות מוצר מסוים במלאי.
  • כמו כן, חשבונית תשלח לכתובת דוא"ל של המשתמש לאחר גביית התשלום.
  • על המשתמש לקבוע את תאריך ההזמנה לפי המגבלות השונות שמפורטות בתהליך ההזמנה, באם חל שינוי לתנאי המשלוח, נציג החנות ייצור קשר עם המשתמש לעדכן את פרטי ההזמנה.
  • המוצרים המופיעים באתר, נמסרו לנו מידי האופים. על פי ההסכם עם האופים, תכנים אלו הם שלהם ויש להם את הרשות להציגם. במידה והינך מוצא עצמך נפגע על ידי תמונה או מלל אשר מופיעים באתר, הינך מתבקש לפנות בהקדם אלינו על מנת שנוכל לטפל בבעיה.
 6. מחירי מוצרים ומשלוחים

  • מחירי המוצרים אינם כוללים את עלות המשלוח.
  • החנות רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים.
  • משלוחים יבוצעו לכל חלקי הארץ בתלות באופה שנבחר והאזור שהאופה משרת, לפי הפירוט באתר בעת ביצוע ההזמנה.
  • מחיר המשלוח נקבע לפי המרחק של כתובת המשלוח יחסית לכתובת אופה שנבחר, לכן יש למלא בצורה מלאה ונכונה את כתובת המשלוח כולל מיקוד, המיקוד משמש לקביעת מרחק המשלוח ולכן משפיע על מחיר המשלוח.
  • במקרה שבו אחד מפרטי הכתובת כולל המיקוד הוקלד בצורה שגויה על ידי הלקוח, החנות שומרת לעצמה את הזכות לביטול ההזמנה מיידית כולל גביית עמלת ביטול כפי שמפורט כאן.
  • המשלוחים יבוצעו בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:00-20:00. וביום שישי בין השעות 8:00-12:00, ובכפוף ליכולת האופה שנבחר. ההזמנה תבוצע בטווח של מינימום מספר ימי עבודה לפי הגדרת האופה שנבחר (זאת בכפוף לעיכובים בלתי צפויים ואירועים שאינם בשליטת החנות).
  • יובהר כי החנות אינה מתחייבת לשעות פעילות משלוחים בערבי חג ומועדי ישראל, ואירועים נוספים כדוגמת: יום האהבה הלועזי, יום האהבה העברי ויום האישה.
  • המשתמש מתחייב כי במהלך השעות שתואמו לאספקת המשלוח יהא נציג מעל גיל 18 מטעמו במקום האספקה. החנות לא תהא אחראית לאספקת הזמנה בה לא נכח נציג בגיר במקום ולמוצרים שהוזמנו.
  • במידה ולא יהא נציג בגיר במקום האספקה – נציג החנות יצור קשר טלפוני עם המשתמש וככל שלא יהיה מענה יוחזר המשלוח לחנות והודעה על כך תישלח למשתמש שיידרש לשלם על משלוח חוזר בהתאם ללוח הזמנים של החנות.
  • משלוח למוסדות שהגישה אליהם מוגבלת/מגדלי משרדים -המשתמש ו/או נציג בגיר מטעמו יידרשו להמתין למשלוח במקום אפשרי לכניסת אורחים – בתיאום עם השליח (זמן המתנה של עד 10 דק').
  • דמי המשלוח עשויים להשתנות, בין היתר, בשל המוצרים שהוזמנו וכמותם. הודעה על כך תימסר למשתמש.
 7. טריות המוצרים

  • החנות עושה ככל שניתן על מנת למסור למשתמש מוצר טרי שנארז בצורה המתאימה ביותר עם המלצות לצריכה נכונה.
  • צריכת המוצרים היא באחריות מלאה של המשתמש ומי מטעמו.
  • החנות אינה אחראית לכל נזק שייגרם לאדם שיצרוך את מוצריה בשל אלרגיה ו/או רגישות מסוימת.
 8. שינוי/ביטול הזמנה ע"י המשתמש או ע"י החנות

  • משתמש המבקש לשנות/לבטל את הזמנתו יעשה זאת בסמוך ככל האפשר לביצוע ההזמנה באמצעות:
   1. כניסה לרשימת ההזמנות שלי, לחיצה על 'הצג הזמנה' ובחירת אפשרות 'סמן הזמנה לביטול'. אפשרות זו זמינה רק אם נותרו לפחות 36 שעות לזמן המשלוח. אין בקשת הביטול מחייבת, הלקוח ימתין עד לקבלת אישור רשמי במייל מהחנות שמאשר סופית שההזמנה בוטלה.
   2. שליחת הודעה באתר כוללת מספר הזמנה בצורה ברורה באמצעות הטופס המקוון באתר.
  • במידה ושינוי/ביטול ההזמנה תתקבל לאחר הכנתה למשלוח – בקשת השינוי/ביטול ההזמנה לא תתקבל, המשלוח יבוצע כמתוכנן והמשתמש יחויב כנדרש.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לבקש ביטול ההזמנה במידה וההזמנה מתוארכת ליום אחר (עד 36 שעות לפני תאריך האספקה). מובהר כי על המשתמש להודיע לחנות על כך באמצעות הטופס המקוון באתר.
  • החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות הזמנות שהתקבלו, זאת באמצעות הודעה שתימסר למשתמש באמצעות הודעת דוא"ל, הודעת טקסט או שיחת טלפון. החנות לא תישא באחריות כלפי המשתמש בשל ביטול ההזמנה על ידה.
  • החנות רשאית לבטל הזמנות מסוימות שבהתאם לשיקול דעתה לא יתאפשר לה לבצע במועד ו/או כנדרש. הודעה על כך תשלח לכתובת דוא"ל של המשתמש ו/או בהודעת טקסט.
  • כיוון שאנו מספקים דברי מזון באתר, אין אפשרות החזרה למוצרי החנות. בכל מקרה של אי שביעות רצון אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ונשתדל להביא לשביעות רצונכם.
  • במקרה שבו הלקוח ביקש לבצע ביטול/שינוי לאחר גביית התשלום החנות שומרת לעצמה את הזכות לגבות עמלת טיפול בסך הגבוה מבין 50 ₪ לבין 10 אחוז ממחיר ההזמנה.
 9. הגנת הפרטיות

  • פרטים על מדיניות שמירה על הפרטיות, לחץ כאן
  • בנוסף, מוסכם, כי אישור התקנון והרשמה כמשתמש ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי באתר ופרטים מזהים נוספים, מהווה הסכמה של המשתמש להיכלל במאגר המידע של החנות ולקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהחנות תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, וזאת באשר למבצעים והנחות המוענקות למשתמשים, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת משתמשים של החנות.
  • למען הסר ספק מובהר כי החנות פטורה מחובת ההודעה מבצעים למשתמש שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ו/או אשר לא עדכן את פרטיו אלו ולא תהיה למשתמש טענה כלשהי כלפי החנות באשר לאי קבלת פרסום.
 10. הפרת תנאי התקנון

  • במקרה בו משתמש הפר תנאי כלשהו מתנאי השימוש בחנות, תהא אפשרות בעלי החנות:
   • לחסום ו/או להשהות ו/או להפסיק את גישת המשתמש לחנות וזאת ללא כל התראה מוקדמת וללא חובת הנמקה.
   • לפעול כנגד המפר בכל ערוץ משפטי לצורך מיצוי זכויות בעלי החנות.
 11. במקרה של מחלוקת

  • משתמש החש עצמו נפגע בכל הקשור לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או ממבצע כלשהו, רשאי לפנות בכתב לבעלי החנות ו/או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו.
  • בעת או במקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב
 12. תנאים נוספים

  • בעלי החנות רשאים לפי שיקול דעתם לאפשר גם ללקוחותיו שאינם חברים ו/או משתמשים, להשתתף במבצעים, לפי תנאי תקנון זה.
  • המפורט בתקנון זה הינו מחייב. אולם, כל התנהגות של בעלי החנות לטובת משתמש ו/או חבר מועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של בעלי החנות על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה אותם לנהוג כך בעתיד.
  • למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות במבצעים כפופה לאישור המשתמש כי קרא ומסכים להוראות תקנון זה וכן האמור בטופס ההרשמה.
  • בעלי החנות אינם מתחייבים כי החנות לא תיסגר וכי הפעילות בה לא תופסק באופן זמני או קבוע והם שומרים על הזכות לסגור את החנות ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי. הודעה בדבר סגירת החנות תפורסם באחד מערוצי הפרסום לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי החנות.
  • המחירים המופיעים בחנות כוללים מע"מ כחוק.
  • בכל שאלה לגבי החנות, רכישת מוצרים, משלוחים וכד' ניתן להשאיר הודעה בטופס יצירת קשר באתר, ונציג מטעם החנות ישיב למשתמש בשעות הפעילות המקובלות.
  • בעלי החנות ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים כלפי המשתמש בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמם ובין מי מטעמם בכל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש בחנות, חוסר יכולת לפעול באתר, תקלות טכניות, אובדן מידע, נזק למחשב המשתמש וכן כל נזק אחר.
  • בכל מקרה, אחריות החנות, לכל טענה שתעלה בדבר אחד ממוצריה לא תעלה מעבר לגובה מחירו של המוצר כפי ששולם בחנות.

עודכן לאחרונה: 25/03/2021